Post: [Xin giúp] cần giúp iphone 2g
User: lehunghn92
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Hay quá, cám ơn bạn nhé !