Post: [Xin giúp] 2G cắm cốc sạc thì lên, cắm máy tính thì không lên!!!
User: lehunghn92
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
bạn sửa được chưa ?