Post: iphone4
User: son1996
Infraction: tiêu đề không rỏ ràng
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
anh em cho em hỏi làm thế nào đục được keo iphon4 ạ