Post: [Xin giúp] OPPO r1001 cắm sạc không báo gi.
User: trancongthang
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
thay cả cụm thôi bạn ơi.mình trước cũng thay đu kiểu ko đc.cuối cùng phải thay cả cụm dưới.