Post: [Chia sẻ] file samsung G5500 MT6580 BIN FILE
User: nganquay
Infraction: Post bài sai chủ đề, sai nơi quy định
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
file samsung G5500 MT6580 BIN FILE
FILE READ MÁY MỚI
Miracle_Load


chia sẻ ae nhìu file rom độc lạ:

http://flashroomdienthoai.com/


Cảnh báo lần đầu, không chèn link 4r khác vào bài viết. Tái phạm band không cần thông báo
Đã edit