Post: [Chia sẻ] Tổng hợp rom, Root Galaxy S4 I9502
User: tuanngoc2911
Infraction: Xúc phạm nghiêm trọng thành viên khác
Points: 4

Administrative Note:
Sử dụng từ ngữ KHÔNG CÓ VĂN HÓA

Message to User:
Sử dụng từ ngữ KHÔNG CÓ VĂN HÓA

Original Post:
đặt cái đầu củ lìnl , con kẹc , Các Bố dow trên mạng toàn free ....