Post: ip3s cắm xạc hiện phích cắm?
User: tiennhot
Infraction: Spam - câu bài
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
thay pin nhe