Post: [Thảo luận] Sony Ericssion có ai còn?
User: leotran1
Infraction: spam
Points: 4

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
Trước em dùng một con Sony Ericssion ngon lắm, mà giwof hỏng rùi. Có ai còn dùng em nó không ạ?