Post: Phát hiện Apple ứng dụng tính toán sai khi lên phiên bản 11
User: kietplus
Infraction: vi phạm nội qui
Points: 4

Administrative Note:
Message to User:
Original Post:
cmm đã bấm dấu cộng đk đâu *** như **