bật 2g thì gọi bình thường. Mình đang định đục ic 3g nhưng không biết nó nằm đâu. Cao thủ nào ngang qua giúp mình tìm ic 3g với!
thank trước ạ.