Mình unlock 1 cây E900 xong bỏ sim vào báo dịch vụ giới hạn. Ai gặp trường hợp này cho mình hướng giải pháp với, hoặc cho mình file EEPROM E900 chạy bằng Nspro hay UST chứ mình ko có HWK. Giúp mình với