lúc đầu sạc không được ic sạc bị nóng em gỡ ic sac ra .giờ mất nguồn luôn .giờ có ai biết câu kéo dùm em với .vì em ko có ic sạc .cảm ơn