anh em chỉ giúp OPPO neo7 A33W rớt đất mất nguồn, gim sạt không báo gì và kết nối PC không nhận máy xin cám ơn