ae ai có mên oppo s1f còn sống bán lại cho mình 979741033