Cả nhà có ai nhận kèo bẻ khóa màn hình oppo model CPH2091
Không.