nhận con này nạp kiếm việt trên server có file lang0021 mà ko down dc. anh em ai có file này giúp em với.máy cổ quá kiếm google ko có luôn.