em có con s7270 dùng duọc tý là khỏi dộng lại úp rom thi không xóa dưọc pile củ mặc dù chạy ok ai có rom 4pile cho em xin với thanhk