đang cần file rom note 3 n9005 ae ai có cho em xin với.thanks.