anh em chỉ giúp samsung SM-G355H/DS sạt đủ 100% rút sạt ra sụt xuống còn 45-50% , mình mua cục pin mới và khôi phục cài đặt gốc vẩn vậy, ai biết chỉ giúp mình rất cám ơn.