mong anh em giúp với
em đang có con samsung s4 i9500 gắn sim vào cột sóng vẫn hiện mà không nghe gọi được
nhấn nguồn home với volum dow vào thì thấy Odin mode
cám ơn ae xin ae giúp đỡ cám ơn tất cả ae