tình hình là có con a520f dính tk google ae nào biết cách phá nó xin giúp mình phát ạ.tk nhiều