Samsung galaxy SM-G355H/DS đang sử dụng bình thường tự nhiên màng hình chớp tắt liên tục, mình chạy lại phần mềm vẩn không được mở máy màn hình vẩn chớp tắt rồi đen thui anh em chỉ giúp xin cám ơn.