Samsung galaxy j200GU/DS rớt nước còn nhận cuộc gọi đến màn hình tối thui. mình vệ sinh máy và chạy lại phần mềm vẩn chưa được, còn cách nào xin anh em chỉ giúp.