giúp mình với nokia 5310 cắm sạc lên nguồn ( ) nhưng ấn nút khời động thì không khởi động đc anh em giúp mình vs