Masstel N516 treo logo. không chạy được tool mira và piranha. các anh chị có file pac cho em xin với.