mình đang dùng box super docter có thể dùng tool của vẻking hay tool donggher gì đo được ko,nuế được cho mình xin,cảm ơn anh em