LIÊN HỆ BỘ PHẬN BÁN HÀNG và DỊCH VỤ CỦA HOÀNG THÔNG MOBILE


Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE Bảng báo giá sửa chữa iPhone - iPad tại HOÀNG THÔNG MOBILE


Heicard nanosim unlock for Iphone RSim unlock iphone 4s, 5, 5s, 5c
SLIM SIM LITE VER 5.0 - Tự động có sóng như máy quốc tế Dịch vụ Unlock Online

Download iDevices Firmware
Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung Nhận thay mặt kiếng cảm ứng Iphone - Samsung
Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE Bảng giá thiết bị unlock và chạy phần mềm tại HOANG THONG MOBILE

+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Thành viên tích cực ngocminhhungyen's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2009
  Địa điểm
  jhhj
  Bài viết
  412
  Cám ơn !!!
  3
  Thanked 30 Times in 20 Posts

  Mặc định Polar FIS là gì +?

  Polar Fis+ is a hardware (Box + 1 cable) for connect it to vehicles of VAG Group, and read some parameters of the engine in the navigation screen of your car (FIS screen)

  This product allows you to read some interesting parameters from your vehicle that usually not appears.
  Installation of this device is very easy and you not need to solder or make complex operations, you can find full detailed info about it in our forums [ AutoPolar Forum ], or in the download area of this website.


  For what kind of vehicles is compatible Polar Fis+ ??

  For sure, more models are supported (from VAG group), but we put here only tested
  If you have any other vehicle and you tested working, please contact with us for update list

  - Volkswagen Golf V (1K)
  - Volkswagen Jetta (1K)
  - Volkswagen Caddy (2K)
  - Volkswagen Tiguan (5N)
  - Volkswagen Touran (1T)
  - Volkswagen EOS (1F)
  - Volkswagen Passat (3C)
  - Volkswagen Scirocco (1K)
  - Skoda Octavia (1Z)
  - Seat Leon (under testings)
  - Seat Altea (under testings)


  What parameters and functions adds Polar Fis+ to my car ??

  MAIN FEATURES (show you this parameters in real time in your display FIS)

  - Oil temperature (ºC/ºF)
  - Cooling temperature (ºC/ºF)
  - External temperature (ºC/ºF)
  - Admision temperature (ºC/ºF)
  - Remaining fuel (Litters/Gallon)
  - Engine RPMs
  - Real Speed
  - Turbo pressure (all models)
  - Battery voltage (V)
  - Totally upgradeable via internet (free firmware updates)
  - New aluminium case (new hardware design)
  - Now you can see 2 parameters in first line of display (not 1 like older POLAR FIS product)
  - Support for more than 1300 Motor ECUs

  ADITIONAL ADVANTAGES (against other products in market)

  - Compatible with free-hands OEM and FISCON, not like other products, POLAR FIS+ not use "Telephone" menu of your navigation screen (FIS), it uses a new menu called Polar FIS (even you can rename later)
  - Name of this new menu is totally customizable, means you can add name that you desire (till 10 characters)
  - Keys of steering wheel/windshield wiper lever totally customizable
  - Interesting for cars with steering wheel not installed from factory and with this keys not working
  - Option of switch-off POLAR FIS+ for make indetectable when you make official revisions. FIS will be reactivated using OK key in the steering wheel, or using windshield wipers lever for 10 seconds.
  - Automatic detection of language selected in the FIS (Germany, English, French, Italian, Spanish, Portuguese and Czech) and automatic detection of temperature units (ºC, ºF), Speed (kmh/mph) and Measure (Litters/Gallons) selected in the FIS.

  - Possible to configure keys for do this features inside POLAR FIS+ menu :
  * Volumen modify.
  * Change audio track.
  * Change parameters showed in the bottom line of the POLAR FIS+ screen.

  - Posible to configure the keys in the audio menu for do this too:
  * Volumen modify.
  * Change audio track.

  IMPORTANT : In cars without steering wheel multifunction implemented, option for change audio track will not be available.


  Im really interested in this product, can I see Polar Fis+ working ??

  Presentation video (official) : http://www.youtube.com/watch?v=B6VnL...layer_embedded

  Sure, here you have some videos of POLAR FIS+ working : Video1 Video2 Video3 Video4 Video5


  I need to know something more about this product ??

  Yes, read this last important info about it :

  Polar FIS+ is not compatible with the new instrument panels called "white" that shows permanently external temperature in the FIS, by the way, we are working for support this new models, and soon you will have news about it.


  Online shop : Polar Fis+
  Polar Fis+
  Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ

 2. #2
  Super Moderator tuanwawezx's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2006
  Địa điểm
  Chùa Thiếu Lâm
  Bài viết
  1,599
  Cám ơn !!!
  996
  Thanked 1,973 Times in 873 Posts

  Mặc định Tạm dịch là

  FIS Polar + là một phần cứng (Hộp + 1 dây cáp) cho kết nối nó với xe của Tập đoàn VAG, và đọc một số thông số của động cơ trong màn hình điều hướng của chiếc xe của bạn (FIS màn hình)

  Sản phẩm này cho phép bạn đọc một số thông số thú vị từ chiếc xe của bạn thường không xuất hiện.
  Lắp đặt thiết bị này là rất dễ dàng và bạn không cần phải hàn hoặc làm cho các hoạt động phức tạp, bạn có thể tìm thấy đầy đủ thông tin chi tiết về nó trong các diễn đàn của chúng tôi [AutoPolar Forum], hoặc trong khu vực download của trang web này.


  Đối với loại xe là FIS tương thích Polar +?

  Để chắc chắn, mô hình được hỗ trợ nhiều hơn (từ nhóm VAG), nhưng chúng tôi đặt ở đây chỉ được thử nghiệm
  Nếu bạn có bất cứ chiếc xe khác và bạn đã thử nghiệm làm việc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật danh sách

  - Volkswagen Golf V (1K)
  - Volkswagen Jetta (1K)
  - Volkswagen Caddy (2K)
  - Volkswagen Tiguan (5N)
  - Volkswagen Touran (1T)
  - Volkswagen EOS (1F)
  - Volkswagen Passat (3C)
  - Volkswagen Scirocco (1K)
  - Skoda Octavia (1Z)
  - Seat Leon (theo xét nghiệm)
  - Seat Altea (theo xét nghiệm)


  Những gì các thông số và chức năng cho biết thêm FIS Polar + để xe của tôi?

  Các tính năng chính (hiển thị cho bạn các thông số này trong thời gian thực trong FIS hiển thị của bạn)

  - Dầu nhiệt độ (º C / º F)
  - Làm mát nhiệt độ (º C / º F)
  - Bên ngoài nhiệt độ (º C / º F)
  - Admision nhiệt độ (º C / º F)
  - Còn lại nhiên liệu (lít / Gallon)
  - Động cơ RPM
  - Real Speed
  - Turbo áp lực (tất cả các mô hình)
  - Pin điện áp (V)
  - Hoàn toàn có thể nâng cấp qua mạng Internet (cập nhật firmware miễn phí)
  - New nhôm trường hợp (mới thiết kế phần cứng)
  - Bây giờ bạn có thể thấy 2 thông số trong dòng đầu tiên của màn hình hiển thị (không phải 1 như sản phẩm cũ FIS Bắc cực)
  - Hỗ trợ cho hơn 1300 động cơ ECU

  Aditional ƯU (đối với các sản phẩm khác trên thị trường)

  - Tương thích với tự do tay OEM và FISCON, không giống như các sản phẩm khác, FIS Bắc cực + không sử dụng "Điện thoại" menu của màn hình điều hướng của bạn (FIS), nó sử dụng một trình đơn mới Polar FIS (thậm chí bạn có thể đổi tên sau này)
  - Tên trình đơn mới này là hoàn toàn tùy biến, có nghĩa là bạn có thể thêm tên mà bạn mong muốn (đến 10 ký tự)
  - Bàn phím của đòn bẩy lái bánh xe gạt nước / kính chắn gió hoàn toàn tùy biến
  - Thú vị cho xe có tay lái không được cài đặt từ nhà sản xuất bằng các phím này không làm việc
  - Lựa chọn của switch-off FIS Bắc cực + cho làm indetectable khi bạn thực hiện các phiên bản chính thức. FIS sẽ được kích hoạt bằng cách sử dụng phím OK ở tay lái, gạt nước kính chắn gió hoặc sử dụng đòn bẩy trong 10 giây.
  - Tự động phát hiện ngôn ngữ được chọn trong FIS (Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Séc) và phát hiện tự động của các đơn vị nhiệt độ (º C, º F), Speed ​​(kmh / mph) và Đo lường (lít / galông) được lựa chọn trong FIS.

  - Có thể cấu hình các phím cho các tính năng làm điều này trong FIS Bắc cực + menu:
  * Volumen thay đổi.
  * Thay đổi âm thanh theo dõi.
  * Thay đổi các thông số cho thấy ở dòng dưới cùng của FIS Bắc cực + màn hình.

  - Posible để cấu hình các phím trong trình đơn âm thanh để làm điều này quá:
  * Volumen thay đổi.
  * Thay đổi âm thanh theo dõi.

  QUAN TRỌNG: Trong xe ô tô tay lái đa chức năng mà không thực hiện, lựa chọn cho âm thanh theo dõi sự thay đổi sẽ không có sẵn.


  Im thực sự quan tâm đến sản phẩm này, tôi có thể thấy FIS Polar + làm việc?

  Trình bày video (chính thức): http://www.youtube.com/watch?v=B6VnL...layer_embedded

  Chắc chắn, ở đây bạn có một số video của FIS Bắc cực + làm việc: Video1 Video2 Video3 Video4 Video5


  Tôi cần phải biết điều gì đó nhiều hơn về sản phẩm này?

  Có, đọc thông tin này cuối cùng quan trọng về nó:

  Polar FIS + không tương thích với các tấm nhạc cụ mới được gọi là "trắng" cho thấy nhiệt độ bên ngoài vĩnh viễn ở FIS, bằng cách này, chúng tôi đang làm việc cho mô hình hỗ trợ mới này, và sớm, bạn sẽ có tin về nó.
+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. Polar box news with new v3.32
  By toilatoi142001 in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-07-2013, 09:42
 2. Polar box 2 Update Here
  By TUYHOAGSM™ in forum Polar Box
  Trả lời: 90
  Bài viết cuối: 29-05-2013, 18:43
 3. Polar FIS+ ( POLAR Team Products )
  By ĐẶNG BẢO_GSM™ in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-04-2012, 16:21
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-08-2009, 08:31
 5. polar 1.9.7 new update
  By htv1810 in forum Polar Box
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2008, 22:37

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh