xin giúp em mới nhận cây b3410 không nhận sim em đo thấy có ra áp hết.nhờ anh em giúp đở