mình có cây j 710 rớt đất nhẹ , mất wifi, ace nào có giải pháp xin chia sẻ. cảm ơn ace quan tâm