con samsung a3 này bị làm đứt mạch cảm ứng. do thợ trước tháo ra và làm đứt.