cần ae giúp con j7 bị liệt cảm ứng nửa dưới, mình đã thử mh khác rồi, ace đã làm qua hoặc có giải pháp nào xin chia sẻ.
cam ơn ace quan tâm