có ae nào biết con r450 nay co unloc dươc khong? con máy này khong có sim , không biết có sái dươc khong nữa .cảm ơn ae nhiều.