Em đã cài và update hwk xong. chạy "Sams" chọn "Swift" chọn model "E1081t"
conect -> "mobile InFo" thì nó ra cái này
Em dùng cable j750 kết nối samsung với HWK.
Khi có thông báo kết nối cable với máy tắt nguồn có pin là em làm theo như thế
( cable e mượn của anh vẫn dùng chạy Z3x. Box em vẫn chạy 1202 bình thường)

UFxBoot V2.2 (c) SarasSoft 2003., Id: 62 CF 1 10
UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007., Sn: 71204
HID: C3BA932F41600070, HWK: A1.04-PRO1
Licence: True
AppVers: SAMSUNG TOOLS (HWK) v 2.3.0.5 by SarasSoft Build 54
LogFile: .\_!_LOG\71204_2015_03_08_15_05_44_LOG.txt
Loaded Settings from: Sams.ini

Connect Cable to Switched Off Mobile (with battery)

Nhờ mấy anh chỉ giáo em với. Lần đầu chạy samsung bằng HWK.
Hình như là box không connect được với điện thoại.
Mong mấy anh giúp em các bước để unlock E1081t với.