tình hình mới mua Fusion box mà kiếm setup ngơ ngơ không thấy...a nào đang dùng bản nào thấy full cho em xin với.Thanks ae nhiều