các bác nào biết tải nhạc cho c45 không?.chỉ cho em cách để làm được điều đó !.em xin thank trước