em update từ ver 3.22 lên ver 4.05 được khoảng 90% thì sever báo save 1 tập tin .txt
em cẩnn thận lưu 2 lần xong em xoá ver 3.22 cài ver 4.05 máy báo update scard lên 3.03 bây giờ không update được nữa bấm vào search giờ không báo smartclip not found giờ không biết làm sao,update hoài không được nghe nói phải liên hệ nhà sản xuất,em chẳng biết liên hệ làm sao cả mong anh em chỉ giáo,em có post clip lên anh em xem cho ý kiến.
http://<object width="550" height="3...mbed></object>