+ Trả lời bài viết
Kết quả 1 tới 6 của 6
 1. #1
  Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  1,788
  Cám ơn !!!
  117
  Thanked 452 Times in 322 Posts

  Mặc định Nơi Thảo luận & Update File Smart Clip

  * Nơi Thảo luận & Update File Smart Clip *
  -------o0o-------

 2. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

 3. #2

 4. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

 5. #3
  Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  1,788
  Cám ơn !!!
  117
  Thanked 452 Times in 322 Posts

  Mặc định Zn5

  - R6637_G_81.03.0DR_boot_062A.rar
  - R6637_G_81.03.05R_LP0021.rar
  - R6637_G_81.03.09R_LP0021.rar
  - R6637_G_81.03.0AR_LP0021.rar
  - R6637_G_81.03.0DR_LP0021.rar
  - R6637_G_81.03.0ER_LP0021.rar
  - R6637_G_81.00.58I_GIJPIXL000AA045_PDS018_LP0003_GI JXPIXL00AA?​61_E010_R002_G007_1FF.rar
  - R6637_G_81.00.7FR_GIJPIXL000AA045_PDS018_LP002C_GI JXPIXL00AA?​27_E007_R001_G003_1FF.rar
  - R6637_G_81.02.0BR_GSJPIXL00APCNCMNSL048_PDS019_LP0 615_GSJXPIXLAPCNCMNSL?​01_G001_WIG115931_1FF.rar
  - R6637_G_81.02.0BR_GSJPIXL00APCNCMNSL048_PDS019_LP0 615_GSJXPIXLAPCNCMNSL?​01_WIG115931_1FF_CMCC.rar
  - R6637_G_81.03.05R_GSJPIXL00APVN056_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPVN_S039_E009?​07_WIG124246_1FF_Viet.rar
  - R6637_G_81.03.09R_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_1 FF.rar
  - R6637_G_81.03.07R_GSJPIXL00APCNCMNSL056_PDS020_LP0 615_GSJXPIXLAPCNCMNSL?​01_WIG121375_1FF_CMCC.rar
  - R6637_G_81.03.09R_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_1 FF.rar
  - R6637_G_81.03.09R_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_GS JXPIXLAPID?​40_E009_R001_G007_1FF.rar
  - R6637_G_81.03.0AR_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_1 FF.rar
  - R6637_G_81.03.0AR_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPID?​40_E010_R001_G007_1FF.rar
  - R6637_G_81.03.0AR_GSJPIXL00SWAINRT05C_PDS020_LP003 9_GSJXPIXLSWARTIN_S03?​_R001_G007_1FF_Retail.rar
  - R6637_G_81.03.0AR_GSJPIXL00SWAINRT05C_PDS020_LP003 9_GSJXPIXLSWARTIN_S03?​_WIG123419_1FF_Retail.rar
  - R6637_G_81.03.0DR_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPID?​43_E010_R001_G007_1FF.rar
  - R6637_G_81.03.0DR_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPID_S043_E010?​01_G007_WIG125026_1FF.rar
  - R6637_G_81.03.0DR_GSJPIXL00TCLMXLA06D_PDS020_LP000 3B_GSJXPIXLTCLMXLA_S0?​383_1FF_Telcel_locked.rar
  - R6637_G_81.03.0ER_GSJPIXL00APID05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPID_S043_E010?​01_G007_WIG125800_1FF.rar
  - R6637_G_81.03.0ER_GSJPIXL00APVN05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPVN_S039?​09_R001_G007_1FF_Viet.rar
  - R6637_G_81.03.0ER_GSJPIXL00APVN05C_PDS020_LP0021_G SJXPIXLAPVN_S039_E009?​07_WIG125478_1FF_Viet.rar
  - R6637_G_81.11.20R_GFU_GIJPIXL000AA05C_PDS020_LP002 E_GIJXPIXL00AA?​70_E012_R001_G007_1FF.rar

 6. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

 7. #4
  Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  1,788
  Cám ơn !!!
  117
  Thanked 452 Times in 322 Posts

  Mặc định File Scout E1000

  -E1000_U_80.3E.2A.01P_LP004C_DRM0001_JPSL_Games_E10 00_80.3E.2A.01P_SE6063AXXS500F_1FF_Mobitel_locked
  -E1000_U_80.3E.29.01P_LP0039_DRM0003_JPGE_GAMES_E10 00_80.3E.29.01P_SE6044AE7F4006_1FF
  -E1000_U_80.3E.29I_LP0039_DRM0003_JPGE_Games_E1000_ 80.3E.29I_SE6044AE7F4006_1FF
  -E1000_U_80.3F.36.01P_LP002C_DRM0001_JPAU_DAP_E1000 _80.3F.36.01P_SAE1000T672WD00E_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.44.01P_LP0039_DRM0001_JPPT_Games_E10 00_09_80.3F.44.01P_SE6067AXXK4003_1FF_Optimus_lock ed
  -E1000_U_80.3F.63.00.03P_LP002C_DRM0003_JPSE_Games_ E1000_80.3F.63.00.03P_SE6051AXXM8113_1FF_Vodafone_ locked
  -E1000_U_80.3F.63I_LP0039_DRM0003_JPFR_Games_E1000_ 80.3F.63I_SE6050AXXE310F_1FF_locked
  -E1000_U_80.3B.03I_LP0039_DRM0003_JP_USE1000VFUK036 _1FF_Vodafone_Uk
  -E1000_U_80.3E.29.01P_LP0039_DRM0003_JPGE_GAMES_E10 00_80.3E.29.01P_SE6044AE7F4006_1FF
  -E1000_U_80.3E.29I_LP0039_DRM0003_JPGE_Games_E1000_ 80.3E.29I_SE6044AE7F4006_1FF
  -E1000_U_80.3F.36.00.04P_LP002C_DRM0001_JPSE_DAP_80 .3F.36.00.04P_SE6018AXXW8013_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.36.01.03P_LP002C_DRM0001_JPAU_E1000_ DAP_PL_8C_SAE1000T672WD00E_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.36.01P_LP002C_DRM0001_JPAU_DAP_E1000 _80.3F.36.01P_SAE1000T672WD00E_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.36I_LP002C_DRM0001_JPSE_DAP_E1000_80 .3F.36I_SE6018AXXW8013_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.37.00.02P_LP0039_DRM0001_JPIT_HB_Liv e_80.3F.37.00.02P_SE6016AXXW8016_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.40I_LP002C_DRM0001_JPAU_DAP_E1000_80 .3F.40I_SAE1000T672WD00A_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.44.01P_LP0039_DRM0001_JPPT_Games_E10 00_09_80.3F.44.01P_SE6067AXXK4003_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.63.00.03P_LP0039_DRM0003_JPFR_Games_ E1000_80.3F.63.00.03P_SE6050AXXE3111_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.63.00.05P_LP0039_DRM0003_JPSP_E1000_ 03_E1000_SE6043AXXL3115_1FF_locked
  -E1000_U_80.3F.64I_A_LP0024_DRM0001_JPIN_R24MOTE100 0_10_USE1000T674YLR24002_1FF
  -E1000_U_80.3F.87I_LP0039_DRM0001_JPBE_Games_E1000_ 80.3F.87I_SE6071AXXN1005_1FF
  -E1000_U_80.3F.92I_LP002C_DRM0001_JPDE_GAMES_E1000_ 09_SE6068AXXW6008_1FF
  -E1000_U_80.3F.95I_LP0039_DRM0001_JPEMEA_R24MOTE100 0_09_UCE1000EMEA056_1FF
  -E1000_U_80.3F.97I_LP0038_DRM0001_JPGR_R24MOTE1000_ 09_USE1000TIMGRR24006_1FF_Tim_Greece
  -E1000_U_82.31.6AI_LP0039_DRM0001_JPIR_R245H3GE1000 _01_USE1000H3GIER245004_1FF_H3G_locked
  -E1000_U_82.32.30I_H_LP0033_DRM0001_JPIL_R245H3GE10 00_04_SE6021CXXZ201C_1FF_locked
  -E1000_U_82.32.30I_H_LP0033_DRM0001_JPIL_R245H3GE10 00_04_SE6021CXXZ201C_1FF_locked(1)
  -R26LD_U_83.39.26I_A_LP0016
  -R26LD_U_83.39.27I_LP002F
  -R26LD_U_83.38.38.04.01P_LP0039_DRM0003_JPGE_R26VFE 1000_03_SE6044BXXF401E_1FF_D2
  -R26LD_U_83.38.49.01P_LP0039_DRM0003_JPGE_Games_R26 LD_SE6044BXXF4024_1FF_D2
  -R26LD_U_83.38.49.03P_LP0039_DRM0003_JPDE_R26VFE100 0_03_SE6044BXXF4024_1FF
  -R26LD_U_83.38.49I_LP0030_DRM0003_JPHR_E1000_03_USE 1000VFHRR2601C_1FF_Vodafone_Hr_locked
  -R26LD_U_83.39.1CI_LP0031_DRM0001_JPRU_R26_NONE_USE 1000COROR26002_1FF_locked
  -R26LD_U_83.39.15I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_ 09_USE1000SAUFIR26005_1FF
  -R26LD_U_83.39.24I_LP002C_DRM0001_JPFI_R26MOTE1000_ 09_USE1000SAUFIR26007_1FF
  -R26LD_U_83.39.24I_A_LP0024_DRM0001_JPMA_R26MOTE100 0_10_USE1000T675EDR26004_1FF
  -R26LD_U_83.39.26I_A_LP0016_DRM0001_JPTW_R26MOTE100 0_13_USE1000T675VZ005_1FF_VIBO
  -R26LD_U_83.39.27I_LP0039

  Download: saigonmobile.vn

 8. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

 9. #5
  Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  1,788
  Cám ơn !!!
  117
  Thanked 452 Times in 322 Posts

  Mặc định File Scout E1070

  -R252211LD_U_85.98.90R_LP0024
  -R25221LD_U_85.83.80R_LP0039_DRM0005_JPSW_R25221ORA SWE1070_10_USE1070ORACHR25221025_1FF_Orange_Ch
  -R25221LD_U_85.83.E2P_LP0038_DRM000f_JPIT_R25221TIM ITE1070_07_USE1070TIMITR2522104D_1FF_Tim_Italy
  -R25221LD_U_85.84.606P_LP0039_DRM0001_VSTU_206_0B_J PSP_R25221GENERIC_03_USE1070ESRXXR25221011_1FF_RDL _681
  -R25221LD-ORA_U_85.84.60R_LP0039_DRM0005_JPSW_R25221ORASWE10 70_12_USE1070ORACHR2522102C_1FF_Orange_Ch
  -R252211LD_U_85.9B.50R_LP004C_DRM0001_VSTU_206_0C_J PSI_R25221GENE1070_01_USE1070MOBSIR25221011_1FF_Mo bitel
  -R252211LD_U_85.92.E3P_LP004C_DRM0001_VSTU_205_0C_J PSL_R25221GENE1070_01_USE1070MOBSIR25221008_1FF_Mo bitel
  -R252211LD_U_85.97.C3P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_080C _JPGE_R25221VFSIRIUS_33_USE1070VFDE25221008_1FF_Vo dafone_Germany
  -R252211LD_U_85.97.C6P_LP0039_DRM0003_VSTU_206_080C _JPGE_R25221VFV1075_01_USE1070VFDE2522100B_1FF_Vod afone_Germany
  -R252211LD_U_85.97.F11P_LP0039_DRM0010_VSTU_206_0C_ JPUK_R25221H3GUKSIRIUS_21_USE1070H3GUKR2522102D_1F F_H3G_locked
  -R252211LD_U_85.98.A0R_LP0038_DRM000f_JPGR_R25221TI MGRE1070_04_USE1070TIMGRR25221051_1FF_TIM_Greece
  -R252211LD_U_85.98.D2P_LP0038_DRM000f_VSTU_206_09_J PIT_R25221GENERIC_04_USE1070TIMITR25221063_1FF_Tim _Italy
  -R252211LD_U_85.99.50R_LP0039_DRM0001_VSTU_207_0A0C _JPPT_R25221GENE1070_01_USE1070TMNPTR2522101B_1FF_ TMN_locked
  -R252211LD-AS_U_85.9B.D2P_LP0015_DRM0088_VSTU_206_050C_JPMY_R 2522103_USRAZ_1FF_Generic
  -R252211LD-AS_U_85.92.70R_LP0016_DRM0001_JPTW_R252211GENERICT WE1070_01_USE1070T675VHR2522102E_1FF
  -R252211LD-AS_U_85.92.A0R_LP0024_DRM0001_VSTU_206_050C_JPMA_R 252211GENERICHGME1070_01_USE1070T676AUR2522101E_1F F
  -R252211LD-AS_U_85.98.90R_LP0024_DRM0001_VSTU_206_050C_JPSI_R 252211GENERICHGME1070_01_USE1070T676ASR2522102F_1F F
  -R252211LD-AS_U_85.98.E0R_LP0024_DRM0001_VSTU_206_050C_JPPH_R 252211GENERICHGME1070_01.hs_USE1070T677KPR25221002 _1FF
  -R252211LD-ORA_U_85.9B.E2P_LP0039_DRM0005_VSTU_205_0C_JPCH_R2 5221ORASWE1070_13_USE1070ORACHR2522103D_1FF_Orange _CH
  -R252211LD-ORA_U_85.99.82P_LP0031_DRM0005_JPRO_R25221ORASWE10 70_13_USE1070ORAROR2522100A_RDL_681_1FF_Orange_Rom ania_locked

  Download here: saigonmobile.vn

  -User & Pass đăng nhập:saigonmobile.vn

 10. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

 11. #6
  Thành viên danh dự TuấnPhát_GSM's Avatar
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  1,788
  Cám ơn !!!
  117
  Thanked 452 Times in 322 Posts

  Mặc định File Scout E2

  -R564_G_12.00.48P_003B
  -R564_G_12.00.38P_GSZSMTRT677CD023_LP0021_T677CD_S0 09_E003_R001_G007_1FF
  -R564_G_12.00.43P_GSZMTRTCLMXLA033_LP0003B_E2LATCLM X_S016_E006_R004_G007_1FF
  -R564_G_12.00.45P_GSZMTRBRTBRLA029_LP0003C_E2LABRTB R_S031_E006_R007_G007_1FF_Brazil_Telecom
  -R564_G_12.00.48P_GSZMTRCLABRLA02F_LP0003C_E2LACLAB R_S030_E007_R001_G007_1FF_Claro_Brazil
  -R564_G_12.00.49P_GSZMTRTCLMXLA033_LP0003B_E2LATCLM X_S016_E007_R001_G007_1FF_Telcel_locked
  -R564_G_12.01.29P_GSZSMTRT676NS01D_LP0615_T676NS_S0 30_E004_R003_G007_1FF
  -R564_G_12.01.46P_GSZSMTRT676NS026_LP0615_T676NS_S0 36_E004_R003_G007_Service1FF
  -R564_G_12.01.48P_GSZSMTRT676NS026_LP0615_T676NS_S0 36_E004_R002_G007_1FF
  -R564_G_12.02.34P_GSZSMTRT676NU023_LP0053_T676NU_S0 23_E003_R001_G007_1FF[CHT]
  -R564_G_12.03.33P_GSZSMTRT677CC023_LP0021_T677CC_1F F
  -R564_G_12.05.35P_GSZSMTRT677CA023_LP0024_T677CA_S0 10_E003_R002_G007_1FF
  -R564_G_12.06.41P_GSZSMTRT677CM026_LP0020_T677CM_S0 08_E003_R001_G007_1FF

  Download Here: saigonmobile.vn

  User & Pass đăng nhập: saigonmobile.vn

 12. ( TuấnPhát_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!

  quocchuong566 (26-11-2010)

+ Trả lời bài viết

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 1 khách

   

Similar Threads

 1. Thảo luận cáp đa năng DOLPHIN CLIP ( 20 đầu)
  By PHÁT TÀI in forum HỖ TRỢ & TƯ VẤN THIẾT BỊ CHẠY MỀM
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 08-08-2013, 12:58
 2. update smart-clip lỗi!!
  By smilekid in forum Smart Clip
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 15-10-2008, 23:50
 3. Smart-clip Update !
  By hcv in forum Smart Clip
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 14-03-2008, 10:38
 4. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-01-2007, 16:18
 5. Smart Clip không Update được....
  By T-HD in forum Smart Clip
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 13-11-2006, 16:13

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
Lên đầu trang
thiet bi sua chua slim sim, heicard, sim ghep Firmware android giải pháp nhà thông minh