sony z3 D6603 khong tìm được wifi. bật wifi dược nhưng tìm ko thấy wifi .anh em giúp dùm hiện giờ chưa làm gì hết