e mua lại máy của ngta mà không kiểm tra,về thì mở lên thay im re,cài driver đầy đủ hết chẳng thấy gì,gỡ ra thì thây chẻ còn cái loa nào hết,ae nào có cái hình chụpdaay loa câu chỗ nào ra cho e xin,chỗ e đua đi sửa thì mất cả 2 ngày,thank