tình hình máy đã để lâu không sử dụng đến,giờ đem ra thì bật vẫn còn nguồn nhưng quạt cpu không chạy cung không lên màn hình,có bác nào pro giúp với được không