Anh em chỉ giúp ASUS K012 sạt không vào pin, mình thay chân sạt gim sạt vào màng hình hiển thị cục pin rồi tắt cứ hiển thị như vậy liên tục chứ không vào pin đã thay 2 chân sạt vẩn vậy, xin chỉ giúp rất cám ơn.