Lenovo PB1-750M sạt pin rất chậm mình thay ic sạt vẩn không được, sạt báo sạt nhưng sáng đêm chỉ được 20% pin đã thay đuôi sạt vẩn vậy anh em có cách nào chỉ giúp.