máy rơi đất bay hết chân pin .giờ không biết câu từ đâu .bác nào gặp rồi chia sẽ kinh nghiệm mình với .