Anh em chỉ giúp mình ASUS_ZOOAD mất loa ngoài, đo trở kháng không có, loa trong bình thường, máy sử dụng bình thường tư nhiên bị như vậy, xin cám ơn