anh em chỉ giúp HTC OPAG200 B810x gọi zalo facebook nói bên kia không nghe, còn bên mình nghe rất rỏ, tháo bên trong men máy có 2 míc, 1 trắng 1 màu vàng không biết phải làm cái nào và cách làm vì míc có 4 chân.