Masstel Play 50 trung quốc rớt nước mình vệ sỉnh rồi, mở nguồn lên trắng màn hình, đã chấm hàn lại chân sockep vẩn không được xin anh em chỉ giúp.