ai có sơ đồ máy oppo r821 cho em với. vừa nhận con máy đứt cáp đường mic