máy đang dùng treo logo ,đã chạy pm ,thay pin vẫn vậy