Yêu cầu file cho Ultima Box Light

Anh em nào dùng Ultima Box Light model nào trong support của Ultima Box Light không có hoặc chưa có file Tiếng Việt thì post yêu cầu ở đây nhé : http://www.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=406221