em chạy tv con l6 bằng ultima light nó báo thế này là lỗi gì xin các anh chỉ giúp, cảm ơn các bác nhiều!
Hình Ðính Kèm